Välkommen till Saminvest AB


Saminvest AB är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den första juli 2016 efter beslut av riksdagen. Saminvest ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering, genom uppväxling med privat kapital, ska arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen ska vara innovativa företag med hög tillväxtpotential.

De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation inordnades som dotterbolag i Saminvest den första januari 2017. I uppdraget för Saminvest ingår att ansvarsfullt vårda de befintliga aktieinnehaven i dessa dotterbolag för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt.

Besök:
Fouriertransform.se
Inlandsinnovation.se