Välkommen till Saminvest AB

Saminvest AB är ett bolag som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter beslut av riksdagen.

Bolagets verksamhet kommer att bestå i att bedriva finansieringsverksamhet med inriktning mot innovativa företag med hög tillväxtpotential genom marknadskompletterande indirekta investeringar. Detta kommer huvudsakligen att ske genom att – tillsammans med övriga investerare – investera i privata riskkapitalfonder som uppfyller de investeringskriterier som regeringen och riksdagen har fastställt.

Bolagets verksamhet kommer att utformas under andra halvåret 2016 och bolaget ska vara fullt ut aktivt från och med den 1 januari 2017. Bolagets hemsida kommer att utvecklas under hösten 2016.