Saminvest skall underlätta att företag i utvecklingsskeden får tillgång till finansiering samt medverka till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige genom investeringar i privat förvaltade riskkapitalfonder.