Bolagsstyrning

BolagsstämmaBolagsordningRegeringens proposition

Styrelse

 • Niklas
  Johansson

  – Ordförande

 • Alexandra
  Nilsson

 • Anders
  Wiger

 • Björn
  Fröling

 • Eva
  Färnstrand

 • Katarina
  Green

 • Patric
  Eriksson

 • Sigrun
  Hjelmquist


Niklas Johansson

Niklas Johansson (f. 1961)

Invald 2016
Fil.kand, MBA, CEFA
Ledamot i Ersättningsutskottet
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Alexandra Nilsson

Alexandra Nilsson (f. 1973)

Invald 2016
Jur.kand, CEFA
Ordförande i Investeringsutskottet

Anders Wiger

Anders Wiger (f. 1951)

Invald 2017
Civilekonom
Ordförande i Risk- och revisionsutskottet

Björn Fröling

Björn Fröling (f. 1957)

Invald 2017
Civilekonom HHS, Reservofficersutbildning (armén)
Ledamot i Investeringsutskottet

Eva Färnstrand

Eva Färnstrand (f. 1951)

Invald 2016
Civ ing KTH
Ledamot IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Ordförande i Ersättningsutskottet
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Katarina Green

Katarina Green (f. 1963)

Invald 2017
Kansliråd vid bolagsförvaltningen, Näringsdepartementet
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Patric Eriksson

Patric Eriksson (f. 1967)

Invald 2016
Bs Eng, PhD
Ledamot i Investeringsutskottet

Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist (f. 1956)

Invald 2017
Civ.ing Teknisk Fysik KTH
Ledamot IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Ledamot i Ersättningsutskottet
Ledamot i Risk- och revisionsutskottet

Verksamheten

Peder Hasslev

Peder Hasslev

VD

Peder har lång erfarenhet från ett antal positioner på kapitalmarknaden, med tonvikt på aktie- och kapitalförvaltning, senast från AMF där han var vice VD och kapitalförvaltningschef.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

CFO på Saminvest AB

Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, redovisning och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senaste kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.

Åsa Knutsson

Åsa Knutsson

Ansvarig direktinvesteringar

Åsa har lång erfarenhet av venture capital med såväl privat som offentligt riskkapital. Hon kommer närmast från Industrifonden som affärsområdeschef.

Erik Wijnbladh

Erik Wijnbladh

Erik har gedigen erfarenhet av investeringar i såväl nybildade som etablerade, privata riskkapitalfonder från Europeiska Investeringsfonden och har dessförinnan arbetat med affärsutveckling, förvärv, företagsöverlåtelser och investeringsrådgivning till internationella investerare.