Nyheter

Åsa Knutsson ansvarig för företagsinvesteringar på Saminvest AB

Åsa Knutsson har anställts för att leda och koordinera samarbetet med Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB. Under våren kommer hon ta plats i respektive bolags styrelse. Syftet med uppdraget är att de två bolagens innehav ska ges bästa förutsättningar att hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Åsa har lång erfarenhet av venture capital med såväl privat som offentligt riskkapital. Hon kommer närmast från Industrifonden som affärsområdeschef. Åsa tillträder sin tjänst under mars.

Erik Wijnbladh ansvarig för fondinvesteringar på Saminvest AB

Från och med den 1 februari 2017 är Erik Wijnbladh ansvarig för Saminvests fondinvesteringar. Erik har gedigen erfarenhet av investeringar i såväl nybildade som etablerade, privata riskkapitalfonder från Europeiska Investeringsfonden och har dessförinnan arbetat med affärsutveckling, förvärv, företagsöverlåtelser och investeringsrådgivning till internationella investerare.

Stefan Nilsson interim CFO på Saminvest AB

Från och med den 19 september 2016 är Stefan Nilsson interim CFO på Saminvest AB.

Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, redovisning och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senaste kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.

Stefan kan nås på telefonnummer 073 -3803424 samt via stefan@saminvest.se

Wilhelm von Seth kanslichef på Saminvest AB

Från och med den 1 augusti 2016 är Wilhelm von Seth kanslichef på Saminvest AB.

Wilhelm har mångårig erfarenhet från Tillväxtverket och andra statliga myndigheter, dels som enhetschef i olika roller och senast som specialist inom kapitalförsörjningsområdet inklusive riskkapital.

Wilhelm kan nås på telefonnummer 076 -8005206 samt via wilhelm@saminvest.se