Nedan följer en beskrivning om hur en ansökan om en fondinvestering går till.

För att kunna behandla ansökan effektivt önskas en detaljerad presentation av investeringsförslaget alternativt ett utkast till en placeringspromemoria (PPM) som innehåller information om:

  • förvaltarteamets sammansättning och investeringsmeriter,
  • fondens parametrar (inklusive planerad fondstorlek, struktur på förvaltningsbolaget och fonden, dess styrning och beslutsprocess, föreslagna villkor),
  • marknadsmöjligheterna (inklusive affärsflöde, konkurrens, syndikeringspartners), samt
  • strategi (inklusive fokusområden med avseende på geografi och branscher/områden, kapitalallokering, förväntad avkastning samt en plan för kapitalanskaffningen med en lista på andra investerare).

Ansökan

Endast en fil.
10 MB max storlek.
Tillåtna filtyper: pdf doc docx ppt pptx odt odf.
Bakgrundsuppgifter
more items
Säte
Investeringsfokus

För information om hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar från dig inom ramen för din ansökan om en fondinvestering klicka här.