Nedan har vi samlat Saminvests rapporter såsom kvartalsrapporter och års- och hållbarhetsredovisningar.

Kalender

15 februari
Bokslutskommuniké kvartal 4
kl. 11:20
31 mars
Årsredovisning 2018
kl. 11:21