Nedan har vi samlat Saminvests rapporter såsom kvartalsrapporter, årsredovisningar och hållbarhetsrapporter.

Rapporter 2018

Årsrapport

Rapporter 2017

Årsrapport

Rapporter 2016

Årsrapport
  • Årsredovisning 2016

    Saminvests första årsredovisning som även innehåller Saminvests bolagsstyrningsrapport. Rapporten avser den del av 2016 som bolaget verkat.