Investeringsprocessen

 

  1. Affärsflöde: Saminvest mottar ett investeringsförslag. Se ”Ansök om kapital” för mer information om hur du skickar in din ansökan.
  2. Första möte: Efter att Saminvest mottagit ett investeringsförslag genomförs ett telefonmöte för att diskutera förslaget. Därefter görs en första bedömning om er fond skulle kunna vara intressant att investera i. Flertalet investeringsförslag som inte uppfyller Saminvests kriterier gallras bort under detta steg.
  3. Andra möte: Om investeringsförslaget uppfyller Saminvests kriterier och bedöms vara intressant så kommer ni att bli inbjudna till att presentera det på Saminvests kontor. Flertalet investeringsförslag som inte uppfyller Saminvests kriterier gallras bort under detta steg.
  4. Tredje möte: Därefter besöker Saminvest er för att genomföra en djupare undersökning. Flertalet investeringsförslag som inte uppfyller Saminvests kriterier gallras bort under detta steg.
  5. Investeringsbeslut: Saminvests styrelse fattar ett beslut om Saminvest ska investera i fonden eller inte.
  6. Avtal:  Inför ett investeringsåtagande tecknas ett investeringsavtal och eventuellt sidobrev. I avtalen ryms de villkor som förvaltarteamet och Saminvest kommer överens om.
  7. Förvaltning och uppföljning: Förvaltarteamet börjar investera och utveckla portföljbolagen. I mitten av fondens löptid ändras fondens fokus från investeringar till avyttringar. Saminvest följer fondens utveckling och deltar i fondens rådgivningskommitté samt årsstämmor.