Saminvests första årsredovisning som även innehåller Saminvests bolagsstyrningsrapport. Rapporten avser den del av 2016 som bolaget verkat.

Här finns hela årsredovisningen att läsa.