Saminvest utvecklar förvaltningen av återstående innehav i dotterbolagen Inlandsinnovation och Fouriertransform och inrättar en tjänst för ägarstyrning. Christer Jönsson har rekryterats för att ansvara för och utveckla dessa frågor. Christer kommer närmast från AMF där han bland annat arbetat med ägarstyrningsfrågor och varit chef för den utländska aktieförvaltningen, och har dessförinnan en lång erfarenhet från finansmarknaden. Christer tillträder sin tjänst under augusti.