Sverige behöver fler innovativa bolag med hög tillväxt, utan dem blir det svårt att få fram morgondagens storbolag som kan hävda sig i den internationella konkurrensen. Life science, digitalisering, samt miljö- och energiteknik är självklara exempel på spännande områden som behöver utvecklas. Dessa spänner över både nya- och mer traditionella branscher såsom skog, stål- och tillverkningsindustri.

Saminvest ska bidra till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet. Det innebär att Saminvest ska stötta nya kvalificerade investeringsteam som har utmaningar att hitta kapital. Saminvest ska också katalysera privat kapital till de fonder vi väljer att investera i.

För att lyckas med det måste Saminvest vara och upplevas som en pålitlig, långsiktig och förutsägbar partner. Det är en utmaning som ställer stora krav på oss, men som känns både meningsfull och spännande.

Peder Hasslev