Sigrun Hjelmquist har på egen begäran valt att lämna Saminvests styrelse med omedelbar verkan.

För mer information, kontakta Katarina Green, chef Kommunikation och HR, tel 0708-59 55 56.