Härmed kallas till extra bolagsstämma i Saminvest AB, 559066-7605 (”Bolaget”).

Tid: Fredagen den 13 januari 2017, kl. 16.00
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Läs kallelsen