Härmed kallas till extra bolagsstämma i Saminvest AB, 559066-7605 (”Bolaget”).

Tid: Onsdagen den 28 september 2016, kl. 16.00
Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Saminvest AB - Kallelse EGM