Uppbyggnaden av Saminvests organisation fortsätter.

Saminvest bildades den 16 juni 2016 efter beslut av riksdagen. Från och med januari 2017 utgör Saminvest AB moderbolag till de statligt ägda bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation. Saminvest ska bidra till att Sverige får fler innovativa bolag med hög tillväxt. Detta genom att investera tillsammans med privat kapital i privat förvaltade riskkapitalfonder där det finns ett behov av marknadskompletterande investeringar.

De första månaderna har ägnats åt rekryteringar, strategiarbete och möten med såväl potentiella fondförvaltare som andra intressenter. Mycket tid har också lagts på att förstå Fouriertransforms och Inlandsinnovations portföljbolag och ett antal tilläggsinvesteringar har gjorts under första kvartalet i syfte att utveckla bolagen ytterligare inför framtida försäljningar. Högsta prioritet från och med nu är att komma igång med fondinvesteringsverksamheten för att göra våra första investeringar under 2017.

Här kan du läsa hela kvartalsrapporten.


För mer information, vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se
Stefan Nilsson, ekonomi- och finanschef, stefan.nilsson@saminvest.se