Sedan februari i år är Saminvest medlem i branschorganisationen Invest Europe (tidigare European Private Equity and Venture Capital Association, EVCA). Medlemsskapet innebär att Saminvest ställer sig bakom organisationens riktlinjer avseende bland annat ansvarsfrågor, förvaltning och transparens i riskkapitalbranschen. Vidare ger medlemsskapet tillgång till fakta och statistik kring branschen, samt ett brett nätverk av andra fondinvesterare.  

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Hasslev, verkställande direktör, peder.hasslev@saminvest.se Tel. 08-407 74 00

Om Invest Europe:  https://www.investeurope.eu/about-us/who-we-are/