Saminvest investerar 100 miljoner kronor i Spintop III, en nybildad svensk såddfond med nätverk över hela landet. Därmed etableras en välkapitaliserad riskkapitalaktör med fokus på företag i såddfas som kan följa med som ägare under företagens utvecklingsresa.

Den nya fonden Spintop III har sitt säte i Östersund, och har även kontor i Stockholm och Malmö. Fondteamets nätverk sträcker sig vidare till Luleå och Umeå, Linköping, Göteborg samt till huvudstäderna i de nordiska grannländerna. Samtliga medlemmar i teamet bakom Spintop III har verkat som affärsänglar och har gedigen investerarerfarenhet från tidiga faser i bolags utveckling.

”I Sverige råder det brist på såddfonder med tillräcklig finansiell kapacitet att följa med som ägare även under företagens senare utvecklingsfaser. Trots att de tidiga ägarna ofta blir viktiga för företagen späds de normalt ut i takt med att nya kapitalbehov uppstår. Spintop kommer alltid att göra sin initiala investering i företag som befinner sig i såddfas men har tillräckliga finansiella resurser att följa med som ägare, och fortsätta stötta i företagens utveckling”, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

Ambitionen för Spintop III är att göra en första stängning på över 500 miljoner kronor. Utöver Saminvests 100 miljoner kronor har bland andra EIF/SVI samt förvaltarteamet investerat kapital i fonden. Målet är att öka fondens kapital till 800 miljoner kronor.

”Med denna fond kommer teamet att kunna etablera sig som en betydande aktör i det innovativa svenska ekosystemet. Spintop-teamet är lokalt förankrat och därmed väl positionerade att ge operationellt och finansiellt stöd till unga och lovande teknikbolag i såväl hela Sverige som övriga Norden”, säger Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

”Saminvest som en nationellt förvaltad fondinvesterare är ett välkommet tillskott i Sverige. Vi har mycket positiva erfarenheter av Saminvest från utvärderingsfasen. Vi tror att Saminvests efarna investerarteam kommer att vara till god hjälp för Spintop i att möta kraven från institutionella investerare” säger Finn Persson, en av grundarna till Spintop III.

För mer information kontakta Katarina Green, kommunikationschef i Saminvest, katarina.green@saminvest.se, tel 0708-595556.

Om Saminvest

Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Det görs genom att identifiera nya team med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag som förvaltar fonder vilka har förutsättningar att attrahera privat kapital. Tillsammans med andra placerare kommer Saminvest att investera i dessa nya riskkapitalfonder, som i sin tur blir aktiva ägare i portföljbolag inom framtidsbranscher.

Om teamet bakom Spintop III

Förvaltarteamet utgörs av totalt fyra personer, varav två medlemmar, Finn Persson och Erik Wenngren är etablerade som duktiga investerare med god geografisk täckning av Sverige och har rest två tidigare såddfonder under Spintop-namnet. Dessa fonder har idag intressanta portföljer bestående av ett 20-tal bolag bland annat Reclaimit, Agency9, Crosser Technologies, Small Giant Games, Maria DB och Strossle. Finn Persson har även varit verksam i riskkapitalbolaget Emano i Umeå.

Då Spintop-teamet genomgår ett generationsskifte och får ett tillskott av två nya medlemmar ges förvaltarteamet ytterligare erfarenheter av att grunda och leda snabbväxande bolag. Peter Carlsson har som affärsängel investerat i unga innovativa bolag och har även erfarenhet att leda snabbväxande företag som mångårig VD för PriceRunner. Sami Niemi har verkat som entreprenör och grundare av Scalado och har även verkat som affärsängel.