Saminvest investerar i Stings investeringsbolag Propel Capital V för att stötta startupbolag.

Av de 25 miljoner som Propel Capital V rest går Saminvest in med drygt 11 miljoner kronor. Dessutom avsätter Saminvest…

Malin Barringer rekryteras som chefsjurist

Saminvest har rekryterat Malin Barringer som ny chefsjurist. Malin har lång och gedigen erfarenhet som chefsjurist…

Ny Mikrofond i Uppsala: 150 miljoner kronor till tillväxtföretag

Saminvest kommer att investera upp till 150 mkr tillsammans med bland annat affärsänglar i bolag knutna till den…

Håkan Borg rekryteras som ansvarig för mikrofondsinvesteringar

Saminvest har inrättat en ny heltidstjänst i syfte att ytterligare utveckla och sprida Saminvests mikrofondsupplägg.

Mengmeng Du ny ordinarie ledamot i Saminvests styrelse

Mengmeng Du, född 1980, driver Iridis AB som rådger startups, speciellt i tidig uppskalningsfas. Hon har bl.a. varit…

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605. Tid: Fredagen den 26 april 2019, kl. 09.00 Plats:…

Saminvest investerar i Mincs nya ängelinvesteringsbolag – lockar stor andel kvinnliga investerare

Saminvest kommer att investera 8 Mkr i Mincs nya ängelinvesteringsbolag Fast Track Capital 2 (”FTC2”). Över fyrtio…

23 miljoner i extra investeringskapacitet när Saminvest matchar Propel Capital-investerare

Saminvest har ingått ett saminvesteringsavtal med sex affärsänglar i Stings affärsängelbolag Propel Capital IV.…

Saminvest satsar 150 miljoner kronor på investeringar med affärsänglar från norr till söder

Sverige har flera inkubatorer i världsklass som bidrar till framväxt och utveckling av unga lovande innovationsbolag.…

Christer Jönsson rekryteras som ägaransvarig

Saminvest utvecklar förvaltningen av återstående innehav i dotterbolagen Inlandsinnovation och Fouriertransform och…