Saminvest medlem i nytt europeiskt samarbetsforum

Saminvest är ny medlem i det nybildade samarbetsforum ”European Investment Fund (EIF) National Promotional Institution…

Saminvests organisation på plats – stort fokus på investeringar

Saminvest har under kvartalet bland annat färdigställt sin investeringsprocess och analysmodell, vilket innebär att…

Maria Westerberg blir chefsjurist på Saminvest AB

Maria kommer närmast från Folksam Fondförsäkring där hon ansvarat för regelverksrelaterade frågor, och har dessförinnan…

Katarina Green blir ansvarig för kommunikation och HR på Saminvest AB

Katarina kommer närmast från Näringsdepartementet där hon ansvarat för de statliga riskkapitalbolagen, och har…

Saminvest släpper ny webb

Saminvest lanserar nu sin nya webbplats. Den har arbetats fram under våren och ska spegla bolagets verksamhet och ge…

Kvartalsrapport 1

Uppbyggnaden av Saminvests organisation fortsätter.

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, 559066-7605. Tid: Fredagen den 28 april 2017, kl. 09.00. Plats:…

Årsredovisning 2016

Saminvests första årsredovisning som även innehåller Saminvests bolagsstyrningsrapport. Rapporten avser den del av 2016…

En spännande utmaning

Sverige behöver fler innovativa bolag med hög tillväxt, utan dem blir det svårt att få fram morgondagens storbolag som…

Åsa Knutsson ansvarig för företagsinvesteringar på Saminvest AB

Åsa Knutsson har anställts för att leda och koordinera samarbetet med Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB.…