Affärsängelbolag

Arctic Ventures Ett AB

Investeringsår 2018

Kapitalutfästelse 4,5 MKR

Storlek på fond 9 MKR

Affärsängelbolag

Propel Capital IV AB

Investeringsår 2018

Kapitalutfästelse 8 MKR

Storlek på fond 20 MKR

Hadean Ventures

HVentures Capital I AB

Investeringsår 2017

Kapitalutfästelse 160 MKR

Storlek på fond 330 MKR

hadeanventures.com
Luminar Ventures

Luminar Ventures AB

Investeringsår 2017

Kapitalutfästelse 180 MKR

Storlek på fond 500 MKR

luminarventures.com
Spintop Investment Partners III

Spintop Investment Partners III AB

Investeringsår 2017

Kapitalutfästelse 100 MKR

Storlek på fond 521 MKR

spintopventures.com