Peder Hasslev

Peder Hasslev

Verkställande direktör

peder.hasslev@saminvest.se

Peder har lång erfarenhet från ett antal positioner på kapitalmarknaden, med tonvikt på aktie- och kapitalförvaltning, senast från AMF där han var vice VD och kapitalförvaltningschef.

Anna-Karin Lövström

Anna-Karin Lövström

Senior redovisningsekonom

anna-karin.lovstrom@saminvest.se

Anna-Karin jobbar idag som senior redovisningsekonom för Saminvest-koncernen. Hon har lång erfarenhet inom redovisning och kommer närmast från Grant Thornton, där hon arbetat som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Annelie Götbring

Annelie Götbring

Ansvarig affärsstöd

annelie.gotbring@saminvest.se

Annelie ansvarar för Saminvests affärsstöd och har en lång erfarenhet av kommunikation och projektledning. Hon kommer närmast från AMF där hon de senaste åren arbetat med ansvarsfulla investeringar och att integrera hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen.

Barbro Ederwall

Barbro Ederwall

Redovisningschef

barbro.ederwall@saminvest.se

Barbro har lång och bred erfarenhet avseende redovisningsfrågor. Jobbar sedan 2012 som ekonomichef i Inlandsinnovation och kommer dessförinnan från Grant Thornton som auktoriserad revisor.

Christer Jönsson

Christer Jönsson

Ägaransvarig

christer.jonsson@saminvest.se

Christer ansvarar för och utvecklar ägarstyrningen av återstående portföljbolag i Saminvests dotterbolag. Christer kommer närmast från AMF där han arbetat med ägarstyrningsfrågor, varit chef för den utländska aktieförvaltningen och han har dessförinnan lång erfarenhet från finansmarknaden.

Erik Wijnbladh

Erik Wijnbladh

Chef fondinvesteringar

erik.wijnbladh@saminvest.se

Erik har gedigen erfarenhet av investeringar i såväl nybildade som etablerade, privata riskkapitalfonder från Europeiska Investeringsfonden och har dessförinnan arbetat med affärsutveckling, förvärv, företagsöverlåtelser och investeringsrådgivning till internationella investerare.

För frågor om fondinvesteringar, kontakta Erik.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Ekonomi- och finanschef

stefan.nilsson@saminvest.se

Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, finansiell rapportering och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senast kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.

Vicky Åfeldt

Vicky Åfeldt

Redovisningsassistent

Vicky.afeldt@saminvest.se

Vicky arbetar som redovisningsassistent och teamassistent samt ansvarar för kontorsfrågor för Saminvest.

Åsa Knutsson

Åsa Knutsson

Chef direktinvesteringar

asa.knutsson@saminvest.se

Åsa har lång erfarenhet av venture capital med såväl privat som offentligt riskkapital. Hon kommer närmast från Industrifonden som affärsområdeschef.

För frågor om direktinvesteringar, kontakta Åsa.