Peder Hasslev

Peder Hasslev

Verkställande direktör

peder.hasslev@saminvest.se

Peder har lång erfarenhet från ett antal positioner på kapitalmarknaden, med tonvikt på aktie- och kapitalförvaltning, senast från AMF där han var vice VD och kapitalförvaltningschef.

Annelie Götbring

Ansvarig affärsstöd

annelie.gotbring@saminvest.se

Annelie har en lång erfarenhet av kommunikation, försäljning och projektledning. Hon kommer närmast från AMF där hon under fjorton år arbetat med ansvarsfulla investeringar och att integrera hållbarhetsfrågor i kapitalförvaltningen, och dessförinnan med informationsprojekt.

Christer Jönsson

Ägaransvarig

christer.jonsson@saminvest.se

Christer kommer att ansvara för och utveckla ägarstyrningen av återstående portföljbolag i Saminvests dotterbolag. Christer kommer närmast från AMF där han arbetet med ägarstyrningsfrågor och varit chef för den utländska aktieförvaltningen och har dessförinnan lång erfarenhet från finansmarknaden.

Erik Wijnbladh

Erik Wijnbladh

Chef fondinvesteringar

erik.wijnbladh@saminvest.se

Erik har gedigen erfarenhet av investeringar i såväl nybildade som etablerade, privata riskkapitalfonder från Europeiska Investeringsfonden och har dessförinnan arbetat med affärsutveckling, förvärv, företagsöverlåtelser och investeringsrådgivning till internationella investerare.

För frågor om fondinvesteringar, kontakta Erik.

Katarina Green

Katarina Green

Chef kommunikation och HR

katarina.green@saminvest.se

Katarina har en lång bakgrund inom både kapitalmarknaden och kommunikation, och har varit verksam som aktieanalytiker, journalist och kommunikationsrådgivare. Närmast kommer hon från Näringsdepartementet där hon varit ansvarig för ägarförvaltningen av de statliga riskkapitalbolagen, såsom Almi, Industrifonden och Saminvest.

Maria Westerberg

Maria Westerberg

Chefsjurist

maria.westerberg@saminvest.se

Maria har gedigen erfarenhet av investeringar, företagsförvärv och omstruktureringar, som såväl bolagsjurist som biträdande jurist på advokatbyrå. Hon kommer närmast från Folksam Fondförsäkring där hon ansvarat för regelverksrelaterade frågor.

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

Ekonomi- och finanschef

stefan.nilsson@saminvest.se

Stefan har mångårig och bred erfarenhet avseende finansiella frågor från Swedbank och Deloitte. Erfarenheterna innefattar bland annat ansvar för finansiell styrning, redovisning och controlling, kapitalförsörjning samt kapitalplacering. Senaste kommer Stefan från rollen som CFO på Bluestep Finans.

Åsa Knutsson

Åsa Knutsson

Chef direktinvesteringar

asa.knutsson@saminvest.se

Åsa har lång erfarenhet av venture capital med såväl privat som offentligt riskkapital. Hon kommer närmast från Industrifonden som affärsområdeschef.

För frågor om direktinvesteringar, kontakta Åsa.