Saminvest har ambitioner som är större än att skapa avkastning och vinster. Våra insatser ska bidra till att utveckla och förnya näringslivet i Sverige.

Saminvest investerar i privat förvaltade venture capital-fonder och vi arbetar aktivt för etableringen av nya förvaltarteam. På så sätt bidrar vi till att ge fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens.

Våra investeringar sker på affärsmässiga grunder och våra insatser syftar också till att göra indirekta investeringar i svenska tillväxtbolag mer attraktivt och tillgängligt. På så vis växlas vårt kapital upp och det gynnar alla. I slutänden vill vi att Saminvests investeringar resulterar i ett bättre ekosystem för riskkapital.

En grundförutsättning för Saminvests hållbara och långsiktiga verksamhet är att den över tid ger ett överskott som i sin tur kan återinvesteras i nya fonder. Saminvest ägs av svenska staten. Bolaget bildades 1 juli 2016 och 1 januari 2017 blev de statliga riskkapitalbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation dotterbolag till Saminvest vilket gav koncernen tillgångar värderade till cirka sex miljarder kronor.