Affärsänglar är viktiga i det svenska näringslivet genom att de tillför kunskap, kontakter och kapital till entreprenörer och bolag. För Saminvest är det därför en viktig uppgift att stödja Sveriges affärsänglar.

Saminvests affärsängelprogram bidrar till att utveckla marknaden för riskkapital och dess ekosystem. Affärsängelprogrammen förstärker och kompletterar finansieringen till bolag i utvecklingsfaser och engagerar affärsänglar över hela Sverige.

Affärsängelprogrammen är kopplade till några av landets främsta inkubatorer, som sedan lång tid har byggt upp kompetens, nätverk och infrastruktur. Tillsammans skapar vi förutsättningar för nya bolag att växa och bli framgångsrika.

 

Översikt

Ingångsinvesteringar

I ett första skede investerar Saminvest och affärsänglar i ängelinvesteringsbolaget, som i sin tur investerar i en portfölj av uppstartsbolag som genomgår inkubatorns utvecklingsprogram. Affärsänglarna får därmed möjlighet att med en relativt liten kapitalinsats bli indirekta delägare i ett stort antal lovande uppstartsbolag.

Följdinvesteringar

Affärsänglarna utvärderar vilka av portföljbolagen de vill fortsätta investera i samt genomför följdinvesteringar. För vissa utvalda affärsänglar har avtal ingåtts om att Saminvest ska matcha deras investeringar. Således följdinvesterar Saminvest genom helägt annexbolag samma belopp till samma villkor som affärsänglarna.


Affärsängelprogram