Saminvest ska utveckla svenskt näringsliv genom att ge fler innovativa och livskraftiga bolag förutsättningar att växa fram.

Vision & Mission

Våra prioriteringar

Investera och utveckla hantera dagens investeringsförslag

Genomföra fondinvesteringar och ge förvaltarteamen tydliga riktlinjer och stöd som engagerad investerare. Att vara tydlig med att Saminvests höga krav är en förutsättning för att privat kapital ska investeras, är en viktig del av utvecklingen av nya förvaltarteam. 

Stimulera efterfrågan på fonder aktivera det privata kapitalet

Ha en aktiv dialog med privat kapital, bidra till ökad transparens och kunskap kring venture capital-investeringar samt verka för att sänka inträdesbarriärerna för privata placerare att investera i venture capital-fonder. Detta gör vi bland annat genom att säkerställa att Saminvests krav på nya fondteam är minst i paritet med det privata kapitalet, så att de svarar upp till de marknadskvaliteter och hållbarhetskrav som privata investerare ställer.

Stimulera utbudet av fonder påverka morgondagens investeringsförslag

Ge konstruktiv återkoppling till förvaltarteam med potential. Marknadsföra möjligheterna med Saminvest mot potentiella framtida förvaltarteam. Utveckla flexibla fondlösningar genom samarbeten med andra aktörer.

Uppföljning

Läs mer om utvärdering och uppföljning av verksamheten i Saminvests årsredovisning.