Nedan följer en beskrivning om vad ett investeringsförslag till en fond ska innehålla.

För att kunna behandla ett investeringsförslag effektivt önskas en detaljerad presentation av investeringsförslaget alternativt ett utkast till en placeringspromemoria (PPM) som innehåller information om:

  • förvaltarteamets sammansättning och investeringsmeriter,
  • fondens parametrar (inklusive planerad fondstorlek, struktur på förvaltningsbolaget och fonden, dess styrning och beslutsprocess, föreslagna villkor),
  • marknadsmöjligheterna (inklusive affärsflöde, konkurrens, syndikeringspartners), samt
  • strategi (inklusive fokusområden med avseende på geografi och branscher/områden, kapitalallokering, förväntad avkastning samt en plan för kapitalanskaffningen med en lista på andra investerare).

Investeringsförslag

Endast en fil.
10 MB max storlek.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, odf.
Bakgrundsuppgifter
Delägare
more items
Säte
Investeringsfokus

För information om hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar från dig inom ramen för ditt insända investeringsförslag klicka här.