Saminvests bolagsstyrningsrapporter hittar du i tidigare årsredovisningar här.

Protokoll från Saminvests bolagsstämmor hittar du här.