Nedan har vi samlat Saminvests rapporter såsom kvartalsrapporter och års- och hållbarhetsredovisningar.