Vi bemöter alla investeringsförslag på ett likvärdigt sätt och utvärderar dem enligt samma analysmodell. I de fall diskussionerna inte resulterar i en investering ger vi en tydlig återkoppling till teamen.

Vi vill ge fondteamen full insyn i vad som krävs. Därför är tydlighet genom hela investeringsprocessen viktig. Bakom varje investering ligger ett aktivt arbete från Saminvest. Våra insatser kan vara skillnaden mellan att en fond bildas eller inte bildas. Vårt mål är att hjälpa teamet och ge fonden goda förutsättningar att resa tillräckligt med kapital.

Diskussionerna resulterar inte alltid i en investering. Ibland behövs inte Saminvests ankarinvestering utan fonden kan resa tillräckligt med kapital ändå. Ibland uppfyller inte fondförslaget våra krav. Då lämnar vi en detaljerad återkoppling så att fonden kan komplettera eller förändra sitt upplägg och återkomma till oss med ett nytt fondförslag vid en senare tidpunkt. Vid frågor om processen vänligen maila fundadmin@saminvest.se.

Investeringsprocess