Från och med den 1 februari 2017 är Erik Wijnbladh ansvarig för Saminvests fondinvesteringar.

Erik har gedigen erfarenhet av investeringar i såväl nybildade som etablerade, privata riskkapitalfonder från Europeiska Investeringsfonden och har dessförinnan arbetat med affärsutveckling, förvärv, företagsöverlåtelser och investeringsrådgivning till internationella investerare.