Saminvest bedriver full verksamhet även i denna situation

För närvarande prioriterar vi digitala möten och telefonsamtal. Vid fysiska möten ska deltagarna känna sig trygga med nödvändiga försiktighetsåtgärder. Medarbetare på Saminvest stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Tillsvidare så hälsar vi inte genom handskakning. Vi utvärderar situationen löpande och kommer att vidta de åtgärder som krävs för våra medarbetares och affärskontakters säkerhet och välmående.