Saminvest investerar 180 miljoner kronor i Luminar Ventures, en nybildad svensk riskkapitalfond med fokus på svenska innovativa teknikbolag inom digitalisering. Därmed etableras en ny stark bolagsutvecklare för unga bolag, med både lång investeringserfarenhet och nätverk inom såväl riskkapitalmarknaden som svenska högskolor och inkubatorer.

På kort tid har Saminvest bidragit till att etablera tre nya riskkapitalfonder i Sverige. Först Hadean Capital I inom life science och nu Luminar Ventures inom universitetsnära teknikbolag samt Spintop III inom digitalisering.

”Potentialen i svenska utvecklingsbolag måste tillvaratas bättre än vad som sker idag. Det kan ta lång tid att utveckla bolag med digitala tekniker såsom artificiell intelligens, och under denna tid behöver bolagen kompetenta ägare och finansiering. Saminvest investerar i fonder som utvecklar riskkapitalmarknaden, och i förlängningen även till svensk tillväxt och fler arbetstillfällen,” säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

”Teamet bakom Luminar har i tidigare roller som bland annat affärsänglar och entreprenörer utvecklat flera framgångsrika teknikbolag från mycket tidiga faser. Med fonden kan teamet genomföra denna utveckling i större skala, så att fler unga teknikbolag ges möjlighet att utvecklas,” avslutar Peder Hasslev.

Luminar har i ett första steg rest 500 miljoner kronor. Utöver Saminvests ankarinvestering om 180 miljoner kronor har bland annat Svenska kyrkan, EIF/SVI samt förvaltarteamet investerat kapital i fonden. Luminar för diskussioner med flera potentiella investerare med målet att öka fondens kapital till 750 miljoner kronor.

"Teamet samlar en värdefull investeringskompetens och har ett brett affärsnätverk. Ett samarbete med inkubatorn Sting och KTH:s holdingbolag innebär en direkt koppling till universitetsnära miljöer. Det talar för att fonden kommer att ha ett kvalificerat affärsflöde av bolag med innovativ höjd och Luminar kan därmed fylla en viktig funktion i det svenska ekosystemet," säger Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

”Saminvest erfarna team har varit instrumentala vid etableringen av Luminar Ventures. Utvärderingsprocessen har varit både effektiv och produktiv och utöver input så har Saminvests team bidragit med råd och kontakter som kommer underlätta den fortsatta kapitalanskaffningen”, säger Magnus Bergman, grundare till Luminar Ventures.

För mer information, kontakta Katarina Green, kommunikationschef i Saminvest, katarina.green@saminvest.se, tel 0708-595556.

Om Saminvest

Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder (”VC”) med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Det görs genom att identifiera nya team med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag som förvaltar fonder vilka har förutsättningar att attrahera privat kapital. Tillsammans med andra placerare kommer Saminvest att investera i dessa nya riskkapitalfonder, som i sin tur blir aktiva ägare i portföljbolag inom framtidsbranscher.

Om teamet bakom Luminar Ventures

Teamet utgörs av totalt fyra personer. Den ena grundaren Magnus Bergman har lång erfarenhet som både entreprenör och affärsängel. Han har gjort flera framgångsrika investeringar i onoterade bolag, bland annat som första affärsängel i Truecaller och som tidig investerare i Prezi, Soundtrap och Karma. Den andra grundaren Jacob Key har erfarenhet som entreprenör grundat bolagen Mediatude och Globalmouth,och arbetat med affärsutveckling vid Warner Music Group där han bidragit till att transformera musikindustrin via strategiska samarbeten med bolag som Spotify och Soundcloud. Han har även investerat i flertalet bolag exempelvis Unacast, Challengermode, Pacemaker och Vetzoo. Dessutom omfattar teamet CFO Linda Höglund, med bakgrund som CFO i Klarna och Dice, samt investment manager Daniel Karsberg som närmast varit verksam i en liknande roll i Creathor Venture. Affärsinkubatorn Sting och KTH Holding är minoritetsägare av förvaltningsbolaget.