Sverige har flera inkubatorer i världsklass som bidrar till framväxt och utveckling av unga lovande innovationsbolag. Nu lanserar Saminvest ett investeringsinitiativ med fokus på inkubatornära affärsängelfonder. Först ut är investeringar i affärsängelfonder kopplade till tre inkubatorer och startupfrämjande organisationer från norr till söder - Sting, Minc och Arctic Business Incubator (”ABI”). I samband med detta lanserar Saminvest samtidigt Sveriges första satsning på matchning med kapital när erfarna affärsänglar gör följdinvesteringar i inkubatorbolag. För dessa inledande investeringsinitiativ avsätter Saminvest upp till 150 miljoner kronor vilket ska matchas av minst lika mycket privat kapital. Förhoppningen är att initiativet följs av liknande upplägg även i andra delar av landet.

- Vår satsning förstärker det finansiella systemet kring Sveriges bästa inkubatorer och deras innovativa miljöer. Målsättningen är att förbättra finansieringen, och därmed tillväxtmöjligheterna, för lovande innovationsbolag tills de blir intressanta för större venture capital-aktörer. Såväl Sting i Stockholm som Minc i Malmö och ABI i Luleå har samlat en rad intressanta bolag i sina program och byggt nätverk av erfarna affärsänglar och investeringsbolag vilka idag utgör bolagens viktigaste investerare. Saminvest bygger vidare på denna struktur, och hoppas kunna etablera liknande upplägg hos fler svenska inkubatorer i Vinnovas excellence-program, säger Peder Hasslev, VD för Saminvest.

Saminvest kommer att investera tillsammans med affärsänglar i respektive lokal affärsängelfond, som i sin tur investerar i de startups som finns inom ramen för inkubatorernas program. Verksamheten i de lokala affärsängelfonderna syftar, utöver att ge lovande startups en inledande investering, också till att ge investerarna i fonden en möjlighet att lära känna bolagen för att därefter välja vilka de vill följdinvestera i.

Som ett komplement till investeringar i inkubatornära affärsängelfonder lanserar Saminvest nu också ett initiativ där Saminvest kommer att matcha utvalda affärsänglars följdinvesteringar i inkubatorbolagen.

- Affärsänglarna spelar en nyckelroll i finansieringen av unga tillväxtbolag. Deras kapital och erfarenhet är ofta helt avgörande för att startups ska få möjligheten att utvecklas vidare. Det är därför mycket glädjande att vi idag kan lansera en satsning på matchning av affärsänglarnas investeringar motsvarande de initiativ som finns på många andra håll i världen, säger Erik Wijnbladh, chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Förvaltningen av såväl affärsängelfonden som Saminvests tilläggsinvesteringar sker inom ramen för respektive inkubators verksamhet.

Foto från vänster: Pär Hedberg (Sting), Peder Hasslev (Saminvest), Erik Wijnbladh (Saminvest), Jens Lundström (ABI), Jeanette Andersson (Minc).

Länkar till inkubatorernas pressreleaser: Sting, ABI, Minc.

För mer information kontakta

Peder Hasslev, Verkställande direktör Saminvest, peder.hasslev@saminvest.se

Erik Wijnbladh, Chef fondinvesteringar Saminvest, erik.wijnbladh@saminvest.se

Om Saminvest

Saminvest är ett riskkapitalbolag, bildat av staten 2016. Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya riskkapitalfonder med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. Det görs genom att identifiera nya team med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag som förvaltar fonder vilka har förutsättningar att attrahera privat kapital. Tillsammans med andra placerare kommer Saminvest att investera i dessa nya riskkapitalfonder, som i sin tur blir aktiva ägare i portföljbolag inom framtidsbranscher.

Om inkubatorerna

Stockholm Innovation & Growth (”Sting”) etablerades 2002 och har varit med om att utveckla över 200 bolag. Inkubatorverksamheten bedrivs idag på fem platser i Stockholm. Sting ägs av Stiftelsen Electum- en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad. Sting är en av 26 svenska inkubatorer som kvalificerats till Vinnovas program för inkubationsstöd för excellence.

Startuphuset Minc i Malmö erbjuder ett antal olika tjänster och program som hjälper entreprenörer att växa sina bolag. I dagsläget rymmer huset bland annat Minc Incubator, den prisbelönade acceleratorn Fast Track Malmö, samt Startup Labs, en för-inkubator där vem som helst med en innovativ och skalbar affärsidé kan jobba på sin idé helt gratis i upp till sex månader. Sedan starten 2002 har över 180 bolag gått igenom programmen, bland annat de internationella succéerna Orbital Systems, Hövding och Polar Rose. 

Arctic Business Incubator (”ABI”) etablerades 2005 och är Sveriges nordligaste inkubator. Inkubatorverksamheten bedrivs idag i Skellefteå, Piteå, Kiruna och Luleå. ABI ägs av LTU Holding, Region Norrbotten, Luleå och Skellefteå kommun, Norrlandsfonden, och är en av 26 svenska inkubatorer som kvalificerats till Vinnovas program för inkubationsstöd för excellence och rankades 2018 som #7 i världen av universitets-kopplade inkubatorer. ABI är även ansvarig för Sveriges rymd-inkubator; ESA-BIC Sweden för ESA och Rymdstyrelsen sedan 2016.