Saminvest investerar 5,5 miljoner kronor i investeringsbolaget Arctic Ventures Ett tillsammans med en grupp affärsänglar. Kapitalet kommer att investeras i lovande start-ups i Västerbotten och Norrbotten.

Under det senaste halvåret har viljan och förmågan att investera i start-ups minskat som en följd av covid 19-pandemin. Det begränsar bolagens tillväxt, vilket på längre sikt kan leda till flera negativa effekter både för regionen och Sverige i stort.

- Stora värden riskerar att gå förlorade. Universitetsnära start-ups är viktiga för hela Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning. Det vore olyckligt om vi inte tog tillvara på potentialen och stöttade lovande bolag även i svåra tider, säger Peder Hasslev, vd för Saminvest AB.

Saminvest har därför tillsammans med en grupp affärsänglar valt att gå in med ytterligare 5,5 miljoner kronor i investeringsbolaget Arctic Ventures Ett, som förvaltas av Arctic Business Incubator i Luleå. Arctic Ventures Ett kommer att kunna investera kapitalet genom att matcha privata investeringar i start-ups från norra Sverige under 1-1,5 år.

- Det är otroligt viktigt att vi kan fortsätta att finansiera start-ups även i sådana här tider, med alla sina nya utmaningar och möjligheter. Att växla upp privata investeringar är dessutom ett smart sätt att använda statligt kapital för att stärka näringslivet både på kort och lång sikt, menar Jens Lundström, vd för Arctic Ventures och Arctic Business Incubator.

Det här är andra gången som Saminvest går in med kapital i just Arctic Ventures Ett. Redan 2018 investerade de tillsammans med 22 affärsänglar i det då nystartade bolaget. Idag är Arctic Ventures Ett norra Sveriges mest aktiva ängelinvesteringsbolag. Under två år har bolaget direktinvesterat totalt 9 miljoner kronor i 23 start-ups i norra Västerbotten och Norrbotten.

Affärsänglarna stöder även bolagen de investerar i med kompetens och nätverk, samt har gjort flera följdinvesteringar tillsammans med andra investerare. Totalt sett har dessa satsningar renderat över 50 miljoner kronor i kapital in till bolagen sedan 2018.

Peder Hasslev och Jens Lundström
Peder Hasslev, vd Saminvest AB till vänster och Jens Lundström, vd för Arctic Business Incubator till höger