Nytt affärsängelprogram i Uppsala: 150 miljoner kronor till tillväxtföretag

Saminvest kommer att investera upp till 150 mkr tillsammans med bland annat affärsänglar i bolag knutna till den…

Håkan Borg rekryteras som ansvarig för mikrofondsinvesteringar

Saminvest har inrättat en ny heltidstjänst i syfte att ytterligare utveckla och sprida Saminvests mikrofondsupplägg.

Mengmeng Du ny ordinarie ledamot i Saminvests styrelse

Mengmeng Du, född 1980, driver Iridis AB som rådger startups, speciellt i tidig uppskalningsfas. Hon har bl.a. varit…

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605. Tid: Fredagen den 26 april 2019, kl. 09.00 Plats:…

Saminvest investerar i Mincs nya ängelinvesteringsbolag – lockar stor andel kvinnliga investerare

Saminvest kommer att investera 8 Mkr i Mincs nya ängelinvesteringsbolag Fast Track Capital 2 (”FTC2”). Över fyrtio…

23 miljoner i extra investeringskapacitet när Saminvest matchar Propel Capital-investerare

Saminvest har ingått ett saminvesteringsavtal med sex affärsänglar i Stings affärsängelbolag Propel Capital IV.…

Saminvest satsar 150 miljoner kronor på investeringar med affärsänglar från norr till söder

Sverige har flera inkubatorer i världsklass som bidrar till framväxt och utveckling av unga lovande innovationsbolag.…

Christer Jönsson rekryteras som ägaransvarig

Saminvest utvecklar förvaltningen av återstående innehav i dotterbolagen Inlandsinnovation och Fouriertransform och…

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605. Tid: Torsdagen den 26 april 2018, kl. 09.00 Plats:…

Saminvest ny medlem i Invest Europe

Sedan februari i år är Saminvest medlem i branschorganisationen Invest Europe (tidigare European Private Equity and…