Förändring i Saminvest AB:s styrelse

Sigrun Hjelmquist har på egen begäran valt att lämna Saminvests styrelse med omedelbar verkan. För mer information,…

Kallelse till extra bolagsstämma i Saminvest AB 2017

Härmed kallas till extra bolagstämma i Saminvest AB, 559066-7605. Tid: Fredagen den 13 oktober 2017, kl. 15.00 Plats…

Saminvest och RISE i samarbete om test och demo

Ett ramavtal har tecknats där RISE erbjuder Saminvest rådgivning inom test och demofrågor. Bland de fonder som…

Saminvest medlem i nytt europeiskt samarbetsforum

Saminvest är ny medlem i det nybildade samarbetsforum ”European Investment Fund (EIF) National Promotional Institution…

Saminvests organisation på plats – stort fokus på investeringar

Saminvest har under kvartalet bland annat färdigställt sin investeringsprocess och analysmodell, vilket innebär att…

Maria Westerberg blir chefsjurist på Saminvest AB

Maria kommer närmast från Folksam Fondförsäkring där hon ansvarat för regelverksrelaterade frågor, och har dessförinnan…

Katarina Green blir ansvarig för kommunikation och HR på Saminvest AB

Katarina kommer närmast från Näringsdepartementet där hon ansvarat för de statliga riskkapitalbolagen, och har…

Saminvest släpper ny webb

Saminvest lanserar nu sin nya webbplats. Den har arbetats fram under våren och ska spegla bolagets verksamhet och ge…

Kvartalsrapport 1

Uppbyggnaden av Saminvests organisation fortsätter.

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, 559066-7605. Tid: Fredagen den 28 april 2017, kl. 09.00. Plats:…