Kvartalsrapport 1

Uppbyggnaden av Saminvests organisation fortsätter.

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, 559066-7605. Tid: Fredagen den 28 april 2017, kl. 09.00. Plats:…

Årsredovisning 2016

Saminvests första årsredovisning som även innehåller Saminvests bolagsstyrningsrapport. Rapporten avser den del av 2016…

En spännande utmaning

Sverige behöver fler innovativa bolag med hög tillväxt, utan dem blir det svårt att få fram morgondagens storbolag som…

Åsa Knutsson ansvarig för företagsinvesteringar på Saminvest AB

Åsa Knutsson har anställts för att leda och koordinera samarbetet med Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB.…

Erik Wijnbladh ansvarig för fondinvesteringar på Saminvest AB

Från och med den 1 februari 2017 är Erik Wijnbladh ansvarig för Saminvests fondinvesteringar. Erik har gedigen…

Kallelse till extra bolagsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Saminvest AB, 559066-7605 (”Bolaget”). Tid: Fredagen den 13 januari 2017, kl.…

Peder Hasslev blir VD för Saminvest

Peder Hasslev har utsetts till VD för Saminvest AB, statens nya bolag för riskkapitalinvesteringar. Peder Hasslev…

Stefan Nilsson interim CFO på Saminvest AB

Från och med den 19 september 2016 är Stefan Nilsson interim CFO på Saminvest AB. Stefan har mångårig och bred…

Kallelse till extra bolagsstämma i Saminvest AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Saminvest AB, 559066-7605 (”Bolaget”). Tid: Onsdagen den 28 september 2016, kl…