Saminvest tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning, anpassad till de principer i statens ägarpolicy som gäller för onoterade bolag med statligt majoritetsägande. Det innebär att Saminvest exempelvis tillämpar statens principer som ersätter kodens regler om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor. I onoterade bolag med statligt ägande redovisas inte heller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som aktieägare, samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Mer information om Svensk kod för bolagsstyrning hittar du här.
Mer information om statens ägarpolicy hittar du här.

Avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning 2019

Saminvest har under 2019 tillämpat Svensk kod för bolagsstyrning med följande avvikelser:

  • I onoterade bolag med statligt majoritetsägande tillämpas egna principer som ersätter kodens regler om valberedning samt reglerna om val av styrelse och revisor. I onoterade bolag med statligt ägande redovisas inte heller styrelseledamöters oberoende i förhållande till staten som aktieägare, samt i förhållande till bolaget och bolagsledningen.